METSÄNHOITOTYÖT

Metsänhoitoa Kuopiossa ja Pohjois-Savon alueella

Metsänhoito Kuopio ja Pohjois-Savo

Metsänhoito on suunnattu yksityisille metsänomistajille ja yrityksille, sekä julkiselle sektorille. Hoidamme metsää vuosittain noin 1000 hehtaarin edestä.

Raivaussahatyöt pitävät sisällään taimikon perkaukset ja harvennukset. Suoritamme metsien ennakkoraivaukset ennen hakkuita. Autamme metsänomistajia Kemera-tukien hakemisessa tarvittaessa.

Hyvin hoidettu metsä nostaa omaisuutesi arvoa. Autamme kaikenlaisessa maiseman- sekä metsänhoidossa.

Ota yhteyttä ›

Raivaussahatyöt

Pienten puiden poistaminen tulee ajankohtaiseksi, kun ne alkavat vaikuttaa taimikon kasvuun. Ota yhteys metsätöiden ammattilaiseen ja jätä raivaussahatyöt metsureiden vastuulle.

Palveluitamme ovat:

• raivaussahatyöt
• taimikon hoito
• nuoren metsän kunnostus
• leimikon raivaus
• harvennushakkuu
• puistoalueiden puunkaato
• myrskytuhojen ja tuulenkaatojen korjuu
• kiipeilyä vaativat puut ja puunkaadot

Ota yhteyttä ›